Velkommen til Birkelund.
Vi er en døgninstitution for børn og unge, som af forskellige årsager ikke kan bo hjemme.

Information til forældre
På Birkelund arbejder vi efter et værdigrundlag, som efter vores menneskesyn, giver barnet dannelse og udvikler sig til et kompetent menneske, og derved på sigt, kan tage vare på sig selv og eget liv.
Birkelund er en institution der har eksisteret siden 1920, og har i kraft heraf, mange års erfaring i arbejdet med udsatte børn- og unge og deres familier.

På Birkelund er det vores holdning, at hvert barn og hver ung er et unikt menneske, som har krav på at få netop den kærlige omsorg, opmærksomhed og stabilitet, som er nødvendig for den enkeltes opvækst og udvikling.

Plads til den enkelte
Derfor lægger vi på Birkelund vægt på, at der skal være plads til det enkelte, unikke individ - og det er derfor vi siger, at alle har ret til og krav på, at blive mødt med respekt og anerkendelse - at få støtte i mødet med nye oplevelser og få passende udfordringer i hverdagen.
Endvidere ser vi samarbejdet med barnets forældre, som særdeles vigtigt, da de ofte er de vigtigste i børnenes liv.
”Gennem omsorg til forældrene kan man yde omsorg for barnet”
 
På Birkelund går vi op i, at alle børn går i ekstern skole/uddannelse, og alle børn har daglige pligter.
På Birkelund forsøger vi at lære børnene at spare op, så de selv kan købe det de ønsker sig.
Vi forsøger at få alle børn på Birkelund til en fritidsaktivitet, da vi mener, at børnene får flere venner og kammerater
- og det udvikler deres sociale færdigheder. 
Flere af Birkelunds børn har et fritidsjob – nogle har et alm. fritids job, - andre har job hvor Birkelund betaler deres løn.(arbejdstræning) 


Herunder ønsker vi at fortælle jer lidt om Birkelund og de ting der er rart at vide som forældre.

Det er er vigtigt for os på Birkelund, at I som forældre er trygge og har tillid til at vi passer godt på jeres barn i den tid det er vores ansvar.

Vi er af den overbevisning at et imødekommende og godt samarbejde os imellem, er væsentligt for jeres barns udvikling og trivsel. Vi bestræber os på jævnligt at være i dialog med jer omkring jeres barns hverdag på Birkelund.

Hverdagen
På Birkelund går alle børn/unge i skole, daginstitution eller på uddannelse uden for Birkelund, alt efter hvilken alder man har.

Når man bor på Birkelund er man alle med til at få hverdagen til at hænge sammen, vi hjælper hinanden med at holde huset pænt og ryddeligt. Dit barn har selv ansvar for at holde orden på sit værelse og skal deltage i rengøring af det en gang om ugen. Der vil være en voksen til at hjælpe, alt afhængig af barnets alder.

De forskellige afdelinger hjælpes ad med madlavning, det betyder at dit barn 1-2 gange om ugen skal være med til at tilberede maden i køkkenet og efterfølgende hjælpe med opvask.

På Birkelund har man mulighed for selv at have indflydelse på hvor meget man kan få lov til og hvor meget man vil udvikle sig. Hvis dit barn holder deres aftaler med de voksne kan de få lov til mange ting, selvfølgelig i forhold til deres alder.

Vi er mange der bor sammen, fra helt små børn til unge voksne mennesker. Derfor er det nødvendigt at vi har nogle aftaler i huset. Hvis dit barn skal noget skal det altid aftales med de voksne, da mange ting skal planlægges når man bor flere sammen.

Venner/veninder og kærester
Selvom dit barn bor sammen med mange andre børn og unge på Birkelund, mener vi stadig det er vigtigt at barnet har/får venner udenfor huset.

Dit barn er altid velkommen til at have venner/veninder eller legeaftaler på besøg, eller komme på besøg hos dem, bare det altid er efter aftale med de voksne på Birkelund. Det er ligeså tilladt at have venner/veninder til at overnatte, stadig efter aftale.

Det er tilladt for dit barn at have en kæreste under opholdet på Birkelund. Når de voksne på vurderer at alderen og tiden er til det, kan overnatning aftales med dit barn og kærestens forældre.

Fritid      
På Birkelund støtter vi meget op omkring fritidsaktiviteter, dit barn kan selv være med til at bestemme hvad det har interesse for og hvad der er mulighed for i området.

Mobil og Internet
Der er adgang til internet på hele Birkelund. Det vi efter aftale med de voksne, være tilgængeligt efter skole og indtil sengetid om aftenen.

Hvis dit barn har en computer må denne gerne medbringes. De voksne vil i forhold til dit barns alder, guide i hvad der er hensigtsmæssigt at bruge computeren til.

Det er tilladt at have mobiltelefon på Birkelund. Alt efter dit barns alder aftales det med personalet hvordan den bruges.

Det er meget forskelligt hvilke aftaler der er på/med de forskellige skoler, om mobiltelefonen må medbringes hos dem.

Rygning/Alkohol
Som ung må man gerne ryge på Birkelund – dette foregår altid udenfor på et bestemt sted.

I forhold til unges køb og indtagelse af Alkohol følger vi på Birkelund den gældende lovgivning. 

Samarbejde med kommunen
Birkelund samarbejder med den kommune I bor i. Der bliver to gange om året udarbejdet en statusrapport på jeres barn. Denne rapport vil blive sendt til kommunen hvorfra i efter ønske kan rekvirere den. I vil blive indkaldt til statusmøde hvert halve år, hvor rapporten bliver gennemgået og vi sammen taler om jeres barns udvikling og fremtid. På mødet deltager som udgangspunkt, i som forældre, ledelsesrepræsentant og pædagog fra Birkelund, barnets sagsbehandler i kommunen og barnet selv, alt efter alder.

Det vurderes fra møde til møde hvorvidt andre samarbejdspartnere skal inviteres til statusmødet. Det kunne være eks. repræsentanter fra barnets skole, terapeuter eller Birkelunds psykolog.

Kontaktpædagog
Når dit barn flytter ind på Birkelund, tilknyttes det en kontaktpædagog, der har en særlig funktion i forhold til barnet og samarbejdet med jer som forældre. Det vil typisk være den pædagog i er i kontakt med ved konkrete aftaler om besøg eller lign.

Som forældre er i altid velkommen til at ringe på Birkelund Det vil dog ikke altid være kontaktpædagogen i vil have mulighed for at tale med og der kan være ting som pågældende medarbejder ikke kan svare på.

Familie og pårørende til et barn på Birkelund er altid velkommen på besøg. Dog er det nødvendigt at dette foregår efter aftale med Birkelund og barnets socialrådgiver.   

Birkelunds sommerhus
Birkelund har et sommerhus som benyttes til observationer af forældre og barn.
Sommerhuset bruger også i weekender og ferier til grill, hygge og masser af sjov.

sommerhus
sommerhus
Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies.