Ydelse Alternativ anbringelse i eget hjem
Lovgrundlag SL. § 52. stk. 3. nr. 2 og 3.
Udbyder Birkelund
Formål Tilbuddet kan iværksættes i situationer hvor barnets/børnenes nærmeste omsorgspersoner er fraværende, og netværksanbringelse ikke er en mulighed, samt anbringelse uden for hjemmet ikke er i barnets tarv.
Der er tale om døgndækning i en kortere periode, som både kan indeholde praktisk pædagogisk støtte og/eller behandling i hjemmet. 
Anbefalet varighed/periode 2 måneder
Anbefalet omfang/timetal Døgndækning
Målgruppe Familier hvor der er mange børn eller hvor det akut ikke er muligt at finde nok anbringelsesmuligheder.
Familier hvor det ikke umiddelbart er hensigten at barnet/børnene skal anbringes. Ved eks. sygdom, indlæggelse, død eller lign.
F.eks. en enlig mor til 3 børn, hvor hun indlægges på sygehuset og derved ikke kan varetage omsorgen for sine børn under indlæggelsen.  
Indhold Birkelunds pædagogiske personale ”flytter ind” i børnenes hjem i den periode hvor børnenes nærmeste omsorgspersoner ikke er til stede.
Det pædagogiske personale vil i hjemmet varetage alle omsorgsopgaver i hjemmet i den aktuelle periode – det være sig den helt basale voksenomsorg og nærvær. Derudover vil personalet tage sig af praktiske daglige rutiner, såsom at få børnene op om morgenen, og bringe dem i børnehave eller skole mm. Afhentning om eftermiddagen, lektielæsning, fritidsaktiviteter, madlavning, bade børn, godnat-læsning og hvad der ellers hører sig til i en døgnrytme.

Endvidere vil Birkelunds personale i perioden sikre, at børnene vil have en passende kontakt til deres nærmeste pårørende og andet netværk.  
Når de nærmeste pårørende til børnene er tilbage i hjemmet igen, kan Birkelund tilbyde praktisk pædagogisk støtte i det omfang der er behov herfor – det være sig dag, aften og nattetimer.

Der udarbejdes observationsrapport ved projektets ophør.
Vidensgrundlag Vidensgrundlaget bygger på det socialpædagogiske døgnarbejde Birkelund har udført siden 1920.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Vi arbejder ud fra de tre neuroaffektive kompasser til hvert sit lag i hjernestrukturen. Kompasserne er et navigationsredskab, som hjælper pædagogen til at vurdere barnets/moderens nærmeste udviklingszone – der tales om det sansende, det følende og det tænkende.

Endvidere arbejder vi ud fra et psykodynamisk og miljøterapeutisk fundament. Vi arbejder fremadrettet, ressourceorienteret og med en anerkendende tilgang.

Da tilbuddet er af kortere varighed, lægges hovedvægten på omsorgsdelen.
Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies.