Børnehjemmet Birkelund


Ydelse Børnehjemmet Birkelund
Lovgrundlag § 66, stk. 1, nr. 6 / § 52 stk.3 nr. 7. (frivillig) og § 58 (tvang)
Udbyder Birkelund
Formål Birkelunds faglige målsætning er, at barnet/den unge deltager aktivt i livet. For at nå derhen arbejder vi på, at barnet/den unge skal udfordres i forhold til deres udviklingsniveau, yde en ekstra indsats og dermed opnå personlig tilfredsstillelse. Formålet med en døgnanbringelse er endvidere, at skabe betydningsfulde relationer og fællesskaber for barnet/den unge. Herigennem lærer barnet/den unge at kunne tilsidesætte egne behov, og have betydning for andre end sig selv.

Forældre og deres anbragte barn/børn er aktive medspillere, ligesom familie og netværk inddrages i anbringelsen. Der arbejdes pædagogisk ud fra tanken om, at både barnet/den unge og familien skal opleve tydelig og målbar progression i deres udvikling.
Anbefalet varighed/periode Døgnanbringelse i kortere eller længere perioder
Anbefalet omfang/timetal Døgnophold
Målgruppe  Birkelund er en døgninstitution for børn og unge i alderen 0 år til 23 år. Fælles for målgruppen er, at de kommer fra socialt og/eller følelsesmæssigt belastede familier, og de har som følge heraf ofte svære sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder. Vores målgruppe er børn, der har været udsat for omsorgssvigt, seksuelt overgreb, voldeligt overgreb, andet overgreb, seksuelt krænkende adfærd, selvskadende adfærd og deraf indadreagerende eller udadreagerende adfærd. Der kan være tale om børn/unge der har en opmærksomheds- eller tilknytningsforstyrrelse.
Indhold Overordnet set arbejder ud fra en række kerneværdier, hvor vi tror på:

  • at børn har brug for at holde kontakt til deres relationer. Uanset at denne kontakt - som følge af omsorgssvigt - vil være minimal og skal foregå i støttende rammer.
  • at søskende har betydning for hinanden i deres opvækst.
  • at børn har brug for en uddannelse, at lære almindelige arbejdsopgaver og hjælpsomhed over for andre. En høflig opførsel er fremmende for at blive inkluderet i en social sammenhæng.
  • at de større børn kan være gode rollemodeller for de mindre børn, og at de skal have en naturlig omsorg og hjælpsomhed overfor dem.
  • at et aktivt fritidsliv er en stor hjælp for børn med et ringe netværk, at det er en genvej til at indgå i sociale sammenhænge med andre, ligesom det sikrer sundhed og trivsel for den enkelte. De unge har gavn af at have et fritidsjob, og derigennem lære noget om arbejdslivet.
  • at man skal stille krav til børn og forvente at børnene deltager i fællesskabet.
Vidensgrundlag Vidensgrundlaget bygger på det socialpædagogiske døgnarbejde Birkelund har udført siden 1920.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i Neuroaffektiv udviklingspsykologi formidlet af Susan Hart. Vi arbejder ud fra de tre neuroaffektive kompasser til hvert sit lag i hjernestrukturen. Kompasserne er et navigationsredskab, som hjælper pædagogen til at vurdere barnets/moderens nærmeste udviklingszone – der tales om det sansende, det følende og det tænkende.

Endvidere arbejder vi ud fra et psykodynamisk og miljøterapeutisk fundament. Vi arbejder fremadrettet, ressourceorienteret og med en anerkendende tilgang.
Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies.