Ydelse Forældrekompetenceundersøgelse (FKU)
Lovgrundlag SL. § 52 stk. 3, nr. 9. jf. § 52 stk.3 nr. 7. (frivillig) og § 58 stk.1. (tvang)
Udbyder Birkelund
Formål Formålet med forældrekompetenceundersøgelser er, at undersøge forældrenes omsorgsevne og få en vurdering af, hvorvidt forældrene er i stand til at varetage forældrerollen og sikre barnets udvikling. Samlet set, søges der at afdække ressourcer og vanskeligheder hos barnet og forældrene.

Forældrekompetencen kan ikke undersøges som et generelt fænomen, men må vurderes konkret i sammenhæng med kvaliteten af den gensidige tilknytning mellem forældre og børn, samt i lyset af barnets og forældrenes egne personlige karakteristika, ressourcer og sårbarhed
Anbefalet varighed/periode 3 - 4 måneder
Anbefalet omfang/timetal Pakke
Målgruppe Primær målgruppe:
Det drejer sig ofte om børn/familier, hvor der er behov for afklaring af anbringelsesgrundlaget og/eller valg af foranstaltning. Indsatsen skal dermed gøre en forskel for barnet, ved at undersøgelsen er med til at sikre, hvordan barnets udvikling sikres.

Indsatsen er rettet mod forældre, hvis børn udviser tegn på stor mistrivsel og hvor der mangler viden om forældrenes kompetencer i forhold til barnets mistrivsel. Det kan skyldes problematikker omkring omsorgssvigt, misbrug, overgreb, dårlig begavelse samt andre psykiske, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder 
Indhold

Fra ”Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser” udgivet af Socialministeriet (2011) beskrives endvidere:

”FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER – KORT FORTALT:
 • Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste

 • Forældrekompetenceundersøgelser tager udgangspunkt i det konkrete barn og forældrenes muligheder for at tage vare på netop dette barn

 • Forældrekompetenceundersøgelser bør kun gennemføres, hvor kommunen har behov for yderligere indsigt i, hvad der skal til for at bringe barnet ind i en god udvikling, og hvor en psykologisk undersøgelse er nødvendig for at belyse dette

 • Forældrekompetenceundersøgelser bør gennemføres ved brug af flere metoder, herunder samtaler med forældrene, samtaler med barnet, observationer af samspillet mellem barn og forældre samt evt. relevante psykologiske tests

 • Forældrekompetenceundersøgelser bør fokusere på såvel styrker som svagheder ved forældrenes relation til og samspil med barnet

 • Forældrekompetenceundersøgelser skal ikke indeholde anbefalinger om konkrete foranstaltninger, men bør i stedet rumme konklusioner om barnets støtte- og udviklingsbehov sammenholdt med en vurdering af forældrenes muligheder for at varetage disse behov

 • Undersøgelsen bør afsluttes med en grundig gennemgang med forældrene af erklæringen og af undersøgerens vurderinger og konklusioner

FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KAN:
 • Beskrive forældrenes personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder samt vurdere deres tilknytningsmønstre og forældrefunktion

 • Forklare mulige årsager til afvigende eller problematisk adfærd hos forældre og beskrive deres udviklingspotentiale

 • Identificere psykologiske og miljømæssige forhold, der kan have positiv eller negativ indflydelse på forældrenes evner til at imødekomme barnets behov

 • Beskrive barnets funktionsniveau og udviklingsbehov

 • Beskrive tilknytningen mellem barn og forældre

Give en samlet vurdering af barnets behov og forældrenes muligheder for at imødekomme disse” (Socialministeriet 2011: 4)
Vidensgrundlag Forældrekompetenceundersøgelser på elementer fra vidensgrundlaget i både ”Psykologiske undersøgelser” og ”Tilknytningsundersøgelser”.

 Lokale erfaringer:
 • Kompetenceudviklingsforløb i 2004 for psykologer og familiebehandlere v/ psykolog Jørn Nielsen

 • Udarbejdelse af vejledning for Forældrekompetenceundersøgelse i Odense Kommune 2005

Faglitteratur:
 • Socialministeriet (2011): ”Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser”
Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies.