Ydelse  Pædagogisk støtte til inklusion
Lovgrundlag SL. § 52 stk.3 nr.9. jf. § 52 stk.3 nr. 7. og § 58 stk.1.
Formål Formålet er at give barnets skole og daginstitution redskaber og sparring, så barnet kan blive i skolen.
Anbefalet varighed/periode  3 måneder
 Målgruppe Børn der er anbragte uden for hjemmet, hvor der er umiddelbar risiko for at barnet eller den unge ikke kan blive i sit skole- eller institutionstilbud.
 Indhold Indsatsen starter med et visitationsmøde, hvor skolen adresserer sin bekymring, med fokus på hvad fungerer og hvad bekymrer. Birkelunds psykolog og sagsbehandler inddrages i faglig sparring og pædagog deltager i barnets institutionstilbud med observation og støtte, alt efter behov. Tilbagemelding/opfølgning af observation og undervisning/sparring af barnets specifikke problemstillinger til gavn for det videre forløb.
 Vidensgrundlag Mange års erfering