Ydelse Psykologisk undersøgelse af et barn/ung
Lovgrundlag SL. § 52 stk.3 nr.9. jf. § 52 stk.3 nr.7 (frivillig) og § 58 stk.1. (tvang)
Udbyder Birkelund
Formål Undersøgelsen skal sikre, at barnet/den unges behov for udvikling og trivsel bliver tydeliggjort gennem de undersøgelsesresultater der fremkommer, og hvilken intervention der er nødvendig, for at barnet/den unges trivsel kan øges
Anbefalet varighed/periode Det anbefales at der bruges min. 2 måneder på en psykologisk udredning af et barn/ung.
Anbefalet omfang/timetal Ca. 35 timer
Målgruppe Den primære målgruppe vil være et barn eller en ung der ikke er i trivsel og positiv udvikling.  Gennem den psykologiske undersøgelse vil der være fokus på forskellige faktorer i barnets liv,
der kan have betydning for barnets mistrivsel.

Den sekundære målgruppe kan være de omsorgspersoner eller professionelle der skal varetage barnets trivsel og udvikling, med et særligt blik på i hvilken grad de kan være med til at opretholde eller vedligeholde barnets symptomer på mistrivsel, og hvordan man i en evt. behandlingskontekst kan arbejde med dette. Såfremt barnet bor hjemme hos sine biologiske forældre, kan der i den børnepsykologiske undersøgelse vurderes, hvorvidt der er behov for familieorienteret behandling, for at synliggøre, hvorvidt barnet er symptombærer på et dysfunktionelt familiemønster.
Indhold Der vil i en psykologisk undersøgelse af et barn eller en ung, blive taget højde for de symptomer på mistrivsel eller særlige behov der bliver beskrevet i opdraget. Dette vil sammen med et opstartsmøde med barnet/den unges primære omsorgsperson samt evt. andre interessenter, skabe en ramme for de psykologiske tests der vil blive anvendt i udredningen af barnet/den unge.

Der vil som udgangspunkt blive benyttet både kognitive og projektive tests, evt. et tegneterapeutisk forløb. Der vil ligeledes indgå en eller flere samtaler med barnet/den unge. Testmaterialet vil tage udgangspunkt i barnets alder, den funktionelle- og emotionelle alder.

Derudover vil der være en samtale med barnet/den unges omsorgsperson, bl.a. med henblik på fortælling af barnet/den unges anamnese samt opvækstvilkår.

Såfremt det vurderes, at barnet/den unge er disponeret for en evt. neuropsykiatrisk lidelse, vil der blive rettet henvendelse til en psykiater med henblik på yderligere udredning.

Alt afhængig af opdraget og problemstillingen vil der blive benyttet et relevant testapparat, som kan være med til at belyse dette. Som udgangspunkt vil der, afhængig af barnet/den unges alder, f.eks. blive benyttet kognitive tests (PEPP-R, WIPSSY, WISC IV og WAIS-IV), projektive test (bl.a. Rorschach og Rotters). Kvalitativt kan der benyttes samtale med barnet/den unge samt forældrene (igen afhængig af barnets alder). Der kan ligeledes forekomme observation for evt. at vurdere samspilskvaliteten (PC-ERA). Testene vil være medvirkende til at give en vurdering af hvad der fremadrettet skal til at skabe en forandring i og omkring barnet/den unge, så trivslen forbedres og indsatsen for at indfri dette, optimeres.
Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies.