Ydelse Traumebehandling
Lovgrundlag SL. § §52 stk.3 nr.3. jf. § 52 stk.3 nr.7. (frivillig) og § 58 stk.1. (tvang)
Udbyder Birkelund
Formål Indsatsen skal sikre, at barnet/den unge/familien får hjælp til at komme igennem en krise, så de får mulighed for at få bearbejdet det opståede traume ved hjælp en af sanse-, følelses- og præfrontal tilgang.
En grundlæggende metode bliver at forbinde overstående neuroaffektive systemer, så barnet/den unge og familien får redskaber til at forstå deres egen ageren og reageren i en krisesituation og hvordan de kommer videre med den viden.
Anbefalet varighed/periode Afhænger af graden af traumet, og kan variere fra en kriseintervention på nogle timer til længerevarende traumebehandling, hvortil der ikke kan angives et omfang.
Anbefalet omfang/timetal Afhænger af graden af traumet, og kan variere fra en kriseintervention på nogle timer til længerevarende traumebehandling, hvortil der ikke kan angives et omfang.
Målgruppe Der vil i interventionen blive taget højde for indsatsen afhængig af krisens omfang og de impliceredes reaktioner. Dette er en faglig vurdering som vil blive taget ved det første møde med dem som er blevet ramt af en krise samt graden af den traumatisering hos den enkelte der fremkommer i mødet.
Indhold Grundtanken i ydelsen er, at sikre en professionel tilgang til arbejdet med traumatisering. Der vil blive benyttet en relationel traumeterapeutisk tilgang, hvor de neuroaffektive systemer har en central rolle. 

Metoden er valgt, fordi vi har en viden om, at mennesket, grundet det traume der er opstået ved krisen, skal mødes der hvor de er blevet efterladt i deres neuroaffektive system. Ved at gøre dette, kan vi nænsomt hjælpe mennesket ud af traumet ved at synkronisere os med dem, og hjælpe dem med at sanse, mærke og forstå den forandring der er sket i dem, grundet den krise de har været udsat for. Samtidig kan vi med metoden formidle psykoedukation, så mennesket på sigt kan blive bedre til at forstå sin aktion/reaktion ved episoder der fremadrettet ville kunne reaktivere traumet.
Vidensgrundlag I traumebehandlingen vil den sidste viden indenfor dette felt blive benyttet. Vores referencer vil primært være Peter Levine, og Atle Dyregrov
Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies.