Ydelse Undersøgelse uden samtykke (tvangsundersøgelse)
Lovgrundlag SL. § 51
Udbyder Birkelund
Formål Formålet er at afklare, hvilken indsats der skal iværksættes til barnet eller den unge efter undersøgelsens ophør. Undersøgelsen skal give børne- og unge rådgivningen samt børne- og unge udvalget et fagligt grundlag, at træffe deres afgørelse ud fra.  

I Servicelovens § 51 uddybes det: ”Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling.

Der er tale om en u-egentlig anbringelse. Hvilket betyder at barnet ikke er anbragt, og at forældrene ikke mister deres offentlige ydelser i den forbindelse.

Så snart undersøgelsen er afsluttet – dvs. at det sidste punktum er sat i rapporterne, skal børnene sendes hjem til deres forældre uanset undersøgelsens foreløbige resultat. Forvaltningen træffer de fornødne beslutninger efterfølgende – eller der træffes en formandsbeslutning inden barnet forlader institutionen.

En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter børn- og ungeudvalgets afgørelse.”
(SL. § 51)  
Anbefalet varighed/periode Max. to måneder efter Børn- og ungeudvalgets afgørelse.
Anbefalet omfang/timetal Døgnabragt
Målgruppe Udsatte børn/unge, hvor der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnet/den unges sundhed og/eller udvikling og hvor forældrene ikke vil give samtykke til at der foretages en undersøgelse.
Indhold Proceduren for en tvangsundersøgelse er:
  • Tvangsundersøgelsens rammer og indhold drøftes.
  • Tvangsundersøgelsen går i gang umiddelbart efter udvalgets/dommerens/formandens beslutning.
  • Der vil blive udarbejdet en psykologisk og en pædagogisk udredning under opholdet på Birkelund.
  • I undersøgelsesperioden vil vi i mindre omfang deltage i skole og daginstitutionens tilbud
  • Vi vil inddrage forældrene så meget det er muligt i undersøgelsesperioden, for derved at få et så korrekt billede af deres forældrekompetence og samspil med deres børn/barn.
Da en tvangsundersøgelse max må tage to måneder, vil vi bruge den fulde tid på undersøgelsen – dvs. at skriveprocessen først vil være færdig ved de to måneders ophør.
Dette er grundet i, at den korte periode vi har til rådighed gør, at vi skal bruge den fornødne tid til observationer, samtaler, undersøgelser mm, som skal danne grundlaget for Børne- og ungeudvalgets afgørelse.
Vidensgrundlag Birkelund har gennem årene udarbejdet mange § 51 undersøgelser, og har på baggrund af dette et stort erfaringsgrundlag, for denne type undersøgelser.

Da undersøgelsesperioden er meget intens, skal anbringende myndighed være indstillet på et tæt samarbejde og en del mødeaktivitet undervejs. Dette er nødvendigt, da rådgiver skal kunne træffe en afgørelse kort efter rapporterne er færdige.

Psykologen udarbejder en psykologisk undersøgelse af barnet – og hvis myndigheden ønsker det, tilbydes der udarbejdelse af en forældrekompetence-undersøgelse.

I undersøgelsesperioden tager den pædagogiske tilgang udgangspunkt i Neuroaffektiv udviklingspsykologi, formidlet af Susan Hart.

Endvidere arbejder vi ud fra et psykodynamisk perspektiv, samt en relationel tilgang.
   
Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies.