Pædagogikken og værdigrundlaget på Birkelund

Vidensgrundlaget bygger på det socialpædagogiske døgnarbejde Birkelund har udført siden 1920.

Plads til den enkelte
Derfor lægger vi på Birkelund vægt på, at der skal være plads til det enkelte, unikke individ - og det er derfor vi siger, at alle har ret til og krav på, at:

 • blive mødt med respekt
 • få støtte til at styrke selvværdet
 • at få støtte i mødet med nye oplevelser og få passende udfordringer
 • få støtte og hjælp til bearbejdning af traumer
at samarbejdet med forældrene sker ud fra barnets eller den unges behov
Vi tror, at børn har brug for at holde kontakt til deres relationer.
Uanset at denne kontakt - som følge af omsorgssvigt - vil være minimal og skal foregå i støttende rammer.

Vi tror, at søskende har betydning for hinanden i deres opvækst.

Vi tror, at børn har brug for en uddannelse, at lære almindelige arbejdsopgaver og hjælpsomhed over for andre. En høflig opførsel er fremmende for at blive inkluderet i en social sammenhæng.

Vi tror, at de større børn kan være gode rollemodeller for de mindre børn, og at de skal have en naturlig omsorg og hjælpsomhed over for dem.
Vi tror, at et aktivt fritidsliv er en stor hjælp for børn med et ringe netværk, at det er en genvej til at indgå i sociale sammenhænge med andre, ligesom det sikrer sundhed og trivsel for den enkelte.
De unge har gavn af at have et fritidsjob, og derigennem lære noget om arbejdslivet. Vi tror, at man skal stille krav til børn og forvente at børnene deltager i fællesskabet. 

Pædagogikken:
Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i Neuroaffektiv udviklingspsykologi formidlet af Susan Hart. Vi arbejder ud fra de tre neuroaffektive kompasser til hvert sit lag i hjernestrukturen. Kompasserne er et navigationsredskab, som hjælper pædagogen til at vurdere barnets/moderens nærmeste udviklingszone – der tales om det sansende, det følende og det tænkende.

Endvidere arbejder vi ud fra et psykodynamisk og miljøterapeutisk fundament. Vi arbejder fremadrettet, ressourceorienteret og med en anderkendende tilgang.

 

Børnehjemmet Birkelund har i gennem årene opbygget et bredt kompetence katalog, hvor vi har stor erfaring med følgende ydelser:

 • Børnehjemmet Birkelund
 • Parallelanbringelse (døgnophold jf. SL § 55)
 • Alternativ anbringelse i eget hjem
 • Undersøgelse uden samtykke (tvangsundersøgelse)
 • Psykologisk helhedsvurdering (tilknytningsundersøgelse)
 • Pædagogisk støtte til inklusion
 • Psykologisk undersøgelse af et barn/ung
 • Traumebehandling
 • Støttet samvær
 • Overvåget samvær
 • Supervision af plejefamilier
 • Forældrekompetenceundersøgelse 

Se beskrivelserne af ydelserne her

 

 

Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies.